Icoon medisch attest

Beste spelers en ouders, 

 

Tot vorig jaar moest elke speler elk jaar opnieuw een medisch attest voorleggen aan de start van een nieuw seizoen.

Dat is nu veranderd: de medische attesten blijven tot 4 jaar geldig. 

 

PRINCIPE

Elke startende speler moet voor de eerste deelname aan een resultaatgebonden match een medisch attest voorleggen.

*Voor jeugdspelers blijft dit attest geldig tot 30 juni van het jaar waarin ze 14 worden.

*Op de leeftijd van 14 jaar, 18 jaar en daarna telkens om de 4 jaar, moet een nieuw attest worden voorgelegd. 

*Voor spelers ouder dan 18 jaar blijft het attest dus telkens 4 jaar geldig. 

 

De VBL adviseert ook niet te licht over die medische keuring te gaan, en ter voorbereiding de vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen en deze mee te nemen. Dit geeft een vollediger beeld voor je arts, waarbij misschien extra aandachtspunten naar voren kunnen komen.

Daarnaast raden ze aan om een sportarts te consulteren voor de basket specifieke medische keuring. Dit is echter niet verplicht.

De controle kan ook gewoon door de huisarts gebeuren.

 

 

WIE voor seizoen 2023 - 2024

*Alle spelers geboren in 2009 en 2005 (= Dit zijn de spelers die dit jaar 14 of 18 jaar worden)

*Alle spelers die nog geen medisch attest hebben voorgelegd (vb omdat ze dit seizoen nog geen competitie hebben gespeeld)

 

Spelers van andere geboortejaren die reeds vorig seizoen een medisch attest haddenmoeten dus GEEN NIEUW halen. Ook niet als je van club verandert.

 

 

WANNEER

Het attest moet vóór de eerste resultaatgebonden wedstrijd van het seizoen (= beker of competitie) gekoppeld zijn aan het digitale wedstrijdblad. 

 

Opgelet - dit kan reeds het eerste weekend van september zijn!

 

Als het attest niet in orde is, kan er niet meegedaan worden met de wedstrijd! Gelieve er dus tijdig aan te denken.

 

 

HOE

Gelieve het attest elektronisch (foto of scan) en rechtstreeks over te maken aan onze secretaris Katrien

*mail: katrienkvd@hotmail.com

*Whatsapp: 0495112175.

 

Je kan het eventueel ook aan de coach afgeven of in de grijze clubbrievenbus deponeren, maar om vervelende discussies achteraf te vermijden vragen we om telkens ook zelf een foto van het attest bij te houden

 

Het model medisch attest vinden jullie in het menu, onder Downloads of hier.  Gelieve dit af te drukken en door je arts te laten invullen en ondertekenen. 

Wie alles graag nog eens naleest in de woorden van de VBL, kan dit hier

 

Niet duidelijk of niet zeker? 

Contacteer onze secretaris Katrien op katrienkvd@hotmail.com of 0495 112175.