Beste ouders, spelers,

Naar aanleiding van de start van het nieuwe seizoen willen we graag nog enkele 'gedragsregels ' terug in de kijker zetten.

Deze gelden voor ALLE spelers, zowel jeugd als seniors, en voor ALLE supporters in het publiek. We vragen dus aan de ouders om dit ook even met je kind(eren) te overlopen. 

Zo maken we er samen terug een leuk en sportief seizoen van.

 

 1. AANWEZIGHEDEN

We verwachten maximale aanwezigheid op training en op wedstrijden.  Het spreekwoord "Een ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel" gaat zeker ook op voor een ploegsport als basketbal. De progressie als ploeg hangt ook af van de individuele vooruitgang, en dus zijn aanwezigheid en inzet op training uitermate belangrijk.

Ook uit wedstrijden leren de spelers heel veel. Begrijpelijk dat je er als ouders misschien niet altijd kan bij zijn, daarom wordt voor uitwedstrijden binnen de ploeg meestal een carpool georganiseerd. Maak hierover best duidelijke afspraken met de andere ouders.  

Als je er toch niet kan zijn, is het heel belangrijk om TIJDIG je coach te verwittigen. Onze coaches bereiden hun trainingen goed voor, en oefeningen voor 10 dan wel voor 5 spelers zijn heel verschillend.

Ook bij wedstrijden is dat evenzeer belangrijk. Als er de avond voordien plots nog 3 spelers afhaken, kan het zijn dat er forfait moet gegeven worden. Dat jaagt de club op kosten en zorgt vooral voor een enorme ontgoocheling bij je ploeggenoten. Als er tijdig wordt verwittigd, kunnen indien nodig vervangers worden gezocht.

Ziekte is uiteraard niet te voorzien, maar de data van schooluitstappen en familiefeesten zijn doorgaans toch lang op voorhand gekend. 

 

 1. RESPECT

Bij trainingen en matchen zijn er heel wat personen betrokken. We hameren op een respectvol gedrag naar iedereen toe, zowel bij de supporters als bij de spelers.

Verlies nooit het oog dat we allemaal vrijwilligers zijn met basket als favoriete vrijetijdsbesteding, maar dat het Olympisch kampioenschap niet op ons niveau betwist wordt.

 • ploeggenoten: iedereen speelt volgens zijn eigen kunnen. De ene speler heeft mogelijks meer talent dan de andere, maar matchen win je als PLOEG waar 5 spelers op het veld elk hun eigen rol te vervullen hebben. Word niet kwaad op elkaar als iets niet goed lukt, maar probeer samen verder te trainen en te werken naar gezamenlijke vooruitgang.
 • coach: sommige van onze coaches hebben al jarenlange ervaring, anderen begonnen er pas recent aan. We zetten sterk in op de begeleiding van de startende coaches.  Vind je dat ze toch een verkeerde beslissing nemen? Spreek er hen of ons gerust over aan, maar schreeuw het hen niet toe vanaf de zijlijn***.
 • scheidsrechter: bij matchen zijn er minder en minder officiële scheidsrechters, en moeten we steeds meer beroep doen op clubscheidsrechters om de matchen gerealiseerd te krijgen.  No ref, no game. We zijn dus heel blij met onze jeugdspelers die deze stap durven zetten en zij krijgen onze volledige steun. We rekenen ook op die van u. Tijdens een match heeft de scheidsrechter altijd gelijk, wat je er ook persoonlijk van denkt. Van zowel spelers als ouders vragen we om de gefloten beslissingen te respecteren zonder commentaar***.
 • tegenspelers: ook de tegenspelers zijn gewone mensen die van basket houden. Je hoeft hen niet te duwen of te knijpen als het wat minder gaat, daarvan ga je zelf niet beter spelen. Ook na de match, zelfs na een ontgoochelend verlies, verwachten we dat je steeds de hand van de tegenstander gaat schudden. Sportiviteit staat ten allen tijde bovenaan!
 • materiaal: Sportmateriaal is duur.  We gebruiken gerief van de sporthal en als club kopen we ook zelf materiaal aan. Als er te veel nieuw materiaal moet aangekocht worden omdat het bestaande verdwijnt of beschadigd geraakt, zal dit zich onvermijdelijk vertalen in een verhoging van het lidgeld.

Ook vragen we aan de ouders en oudere spelers om de zaal te helpen klaarzetten (tribunes, beschermingsmat, tafel, scorebord…) bij de eerste match van de dag en de helpen opruimen bij de laatste match.  Ook hier maken vele handen het werk licht.

*** We zijn trouwens nog altijd op zoek naar bijkomende coaches en scheidsrechters. Wie zijn engagement en betrokkenheid wil tonen, krijgt hier zeker de kans om dit op een positieve manier te doen!

 

 1. PESTEN WORDT NIET GETOLEREERD

Bij een ploegsport als basketbal is het belangrijk dat er onderling respectvol met elkaar wordt omgegaan, zowel op training als op match.

Elk kind heeft zijn eigenheid, en kinderen (en volwassenen) onder elkaar hebben al eens onenigheid en zelfs ruzie. Dat moet kunnen, maar we verwachten dat dergelijke zaken niet blijven aanslepen maar snel uitgepraat worden. En vooral dat ze geen impact hebben op de rest van de ploeg en het samenspel bij trainingen en wedstrijden.

Waar we echter geen geduld zullen mee hebben, is pestgedrag. Dit kan leiden tot uitsluiting uit de club.

Als we zoiets merken of gesignaleerd krijgen, zullen we onmiddellijk optreden:

 • Als eerste spreken we betrokken speler(s) aan.
 • Als dit niet helpt, worden de ouders betrokken.
 • Als dit nog niet helpt, kan de speler (tijdelijk) geschorst tot zelfs uitgesloten worden 

We werken ook nog aan een concreet pestcharter, hierover later meer. 

 

 1. BIJ WIE KAN JE TERECHT om iets te vragen of te signaleren?
 

Hartelijk dank in naam van alle spelers, coaches en bestuursleden om hier de nodige aandacht aan te geven!