Nieuws

Beste ouders, spelers,

Naar aanleiding van de start van het nieuwe seizoen willen we graag nog enkele 'gedragsregels ' terug in de kijker zetten.

Deze gelden voor ALLE spelers, zowel jeugd als seniors, en voor ALLE supporters in het publiek. We vragen dus aan de ouders om dit ook even met je kind(eren) te overlopen. 

Zo maken we er samen terug een leuk en sportief seizoen van.

 

 1. AANWEZIGHEDEN

We verwachten maximale aanwezigheid op training en op wedstrijden.  Het spreekwoord "Een ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel" gaat zeker ook op voor een ploegsport als basketbal. De progressie als ploeg hangt ook af van de individuele vooruitgang, en dus zijn aanwezigheid en inzet op training uitermate belangrijk.

Ook uit wedstrijden leren de spelers heel veel. Begrijpelijk dat je er als ouders misschien niet altijd kan bij zijn, daarom wordt voor uitwedstrijden binnen de ploeg meestal een carpool georganiseerd. Maak hierover best duidelijke afspraken met de andere ouders.  

Als je er toch niet kan zijn, is het heel belangrijk om TIJDIG je coach te verwittigen. Onze coaches bereiden hun trainingen goed voor, en oefeningen voor 10 dan wel voor 5 spelers zijn heel verschillend.

Ook bij wedstrijden is dat evenzeer belangrijk. Als er de avond voordien plots nog 3 spelers afhaken, kan het zijn dat er forfait moet gegeven worden. Dat jaagt de club op kosten en zorgt vooral voor een enorme ontgoocheling bij je ploeggenoten. Als er tijdig wordt verwittigd, kunnen indien nodig vervangers worden gezocht.

Ziekte is uiteraard niet te voorzien, maar de data van schooluitstappen en familiefeesten zijn doorgaans toch lang op voorhand gekend. 

 

 1. RESPECT

Bij trainingen en matchen zijn er heel wat personen betrokken. We hameren op een respectvol gedrag naar iedereen toe, zowel bij de supporters als bij de spelers.

Verlies nooit het oog dat we allemaal vrijwilligers zijn met basket als favoriete vrijetijdsbesteding, maar dat het Olympisch kampioenschap niet op ons niveau betwist wordt.

 • ploeggenoten: iedereen speelt volgens zijn eigen kunnen. De ene speler heeft mogelijks meer talent dan de andere, maar matchen win je als PLOEG waar 5 spelers op het veld elk hun eigen rol te vervullen hebben. Word niet kwaad op elkaar als iets niet goed lukt, maar probeer samen verder te trainen en te werken naar gezamenlijke vooruitgang.
 • coach: sommige van onze coaches hebben al jarenlange ervaring, anderen begonnen er pas recent aan. We zetten sterk in op de begeleiding van de startende coaches.  Vind je dat ze toch een verkeerde beslissing nemen? Spreek er hen of ons gerust over aan, maar schreeuw het hen niet toe vanaf de zijlijn***.
 • scheidsrechter: bij matchen zijn er minder en minder officiële scheidsrechters, en moeten we steeds meer beroep doen op clubscheidsrechters om de matchen gerealiseerd te krijgen.  No ref, no game. We zijn dus heel blij met onze jeugdspelers die deze stap durven zetten en zij krijgen onze volledige steun. We rekenen ook op die van u. Tijdens een match heeft de scheidsrechter altijd gelijk, wat je er ook persoonlijk van denkt. Van zowel spelers als ouders vragen we om de gefloten beslissingen te respecteren zonder commentaar***.
 • tegenspelers: ook de tegenspelers zijn gewone mensen die van basket houden. Je hoeft hen niet te duwen of te knijpen als het wat minder gaat, daarvan ga je zelf niet beter spelen. Ook na de match, zelfs na een ontgoochelend verlies, verwachten we dat je steeds de hand van de tegenstander gaat schudden. Sportiviteit staat ten allen tijde bovenaan!
 • materiaal: Sportmateriaal is duur.  We gebruiken gerief van de sporthal en als club kopen we ook zelf materiaal aan. Als er te veel nieuw materiaal moet aangekocht worden omdat het bestaande verdwijnt of beschadigd geraakt, zal dit zich onvermijdelijk vertalen in een verhoging van het lidgeld.

Ook vragen we aan de ouders en oudere spelers om de zaal te helpen klaarzetten (tribunes, beschermingsmat, tafel, scorebord…) bij de eerste match van de dag en de helpen opruimen bij de laatste match.  Ook hier maken vele handen het werk licht.

*** We zijn trouwens nog altijd op zoek naar bijkomende coaches en scheidsrechters. Wie zijn engagement en betrokkenheid wil tonen, krijgt hier zeker de kans om dit op een positieve manier te doen!

 

 1. PESTEN WORDT NIET GETOLEREERD

Bij een ploegsport als basketbal is het belangrijk dat er onderling respectvol met elkaar wordt omgegaan, zowel op training als op match.

Elk kind heeft zijn eigenheid, en kinderen (en volwassenen) onder elkaar hebben al eens onenigheid en zelfs ruzie. Dat moet kunnen, maar we verwachten dat dergelijke zaken niet blijven aanslepen maar snel uitgepraat worden. En vooral dat ze geen impact hebben op de rest van de ploeg en het samenspel bij trainingen en wedstrijden.

Waar we echter geen geduld zullen mee hebben, is pestgedrag. Dit kan leiden tot uitsluiting uit de club.

Als we zoiets merken of gesignaleerd krijgen, zullen we onmiddellijk optreden:

 • Als eerste spreken we betrokken speler(s) aan.
 • Als dit niet helpt, worden de ouders betrokken.
 • Als dit nog niet helpt, kan de speler (tijdelijk) geschorst tot zelfs uitgesloten worden 

We werken ook nog aan een concreet pestcharter, hierover later meer. 

 

 1. BIJ WIE KAN JE TERECHT om iets te vragen of te signaleren?
 

Hartelijk dank in naam van alle spelers, coaches en bestuursleden om hier de nodige aandacht aan te geven!

 
 
 
 
 
 
Beste  ouders, spelers,
 
Hopelijk genieten jullie van een welverdiende vakantie of is deze in zicht!
Bij deze herinner ik iedereen er graag aan dat het voorschot voor het lidgeld van het aankomende seizoen voor 30/6 moest betaald worden. Wij kregen al heel wat betalingen binnen maar nog niet van iedereen. Bij deze een warme oproep om dit zo spoedig mogelijk in orde te brengen. Jullie vinden nog eens alle info hieronder (uit een vorige nieuwsbrief).
 
Alvast bedankt!
 
Sportieve groeten
Sabrina, penningmeester
0486/17 52 67
 
* Het lidgeld voor volgend seizoen bedraagt 350 euro. Gelieve het voorschot van 80 euro te betalen tegen 30.06.2023 (BE11 0016 4266 1048).
Het resterende bedrag wordt verwacht tegen 31.08.2023.
Mits een bewijs van doorlopende opdracht (door te sturen naar sabrina@accountancyvyverman.be) kan in schijven worden betaald: na het voorschot van 80 euro volgt dan van augustus tot januari een maandelijkse betaling van 45 euro.
Voor een 2e (en 3e) gezinslid geldt een korting van 50 euro, evenals voor wie een sponsor aanbrengt.
Voor de U8 spelers bedraagt het lidgeld 250 euro.

Beste ouders,

in samenspraak tussen het bestuur en de sportieve coördinators, heeft BBC CSS Outdoor United Ninove beslist om een wervingstop vanaf 12j in te voeren en dit tot nader bericht. Als je basket ervaring hebt kan er wel afgesproken worden om een testtraining te organiseren.

Jongeren die willen starten en jonger zijn dan 12j zijn nog welkom, de andere ploegen zitten spijtig genoeg helemaal vol.

Het bestuur.

Beste spelers en ouders, 

 

Tot vorig jaar moest elke speler elk jaar opnieuw een medisch attest voorleggen aan de start van een nieuw seizoen.

Dat is nu veranderd: de medische attesten blijven tot 4 jaar geldig. 

 

PRINCIPE

Elke startende speler moet voor de eerste deelname aan een resultaatgebonden match een medisch attest voorleggen.

*Voor jeugdspelers blijft dit attest geldig tot 30 juni van het jaar waarin ze 14 worden.

*Op de leeftijd van 14 jaar, 18 jaar en daarna telkens om de 4 jaar, moet een nieuw attest worden voorgelegd. 

*Voor spelers ouder dan 18 jaar blijft het attest dus telkens 4 jaar geldig. 

 

De VBL adviseert ook niet te licht over die medische keuring te gaan, en ter voorbereiding de vragenlijst op www.sportkeuring.be in te vullen en deze mee te nemen. Dit geeft een vollediger beeld voor je arts, waarbij misschien extra aandachtspunten naar voren kunnen komen.

Daarnaast raden ze aan om een sportarts te consulteren voor de basket specifieke medische keuring. Dit is echter niet verplicht.

De controle kan ook gewoon door de huisarts gebeuren.

 

 

WIE voor seizoen 2023 - 2024

*Alle spelers geboren in 2009 en 2005 (= Dit zijn de spelers die dit jaar 14 of 18 jaar worden)

*Alle spelers die nog geen medisch attest hebben voorgelegd (vb omdat ze dit seizoen nog geen competitie hebben gespeeld)

 

Spelers van andere geboortejaren die reeds vorig seizoen een medisch attest haddenmoeten dus GEEN NIEUW halen. Ook niet als je van club verandert.

 

 

WANNEER

Het attest moet vóór de eerste resultaatgebonden wedstrijd van het seizoen (= beker of competitie) gekoppeld zijn aan het digitale wedstrijdblad. 

 

Opgelet - dit kan reeds het eerste weekend van september zijn!

 

Als het attest niet in orde is, kan er niet meegedaan worden met de wedstrijd! Gelieve er dus tijdig aan te denken.

 

 

HOE

Gelieve het attest elektronisch (foto of scan) en rechtstreeks over te maken aan onze secretaris Katrien

*mail: katrienkvd@hotmail.com

*Whatsapp: 0495112175.

 

Je kan het eventueel ook aan de coach afgeven of in de grijze clubbrievenbus deponeren, maar om vervelende discussies achteraf te vermijden vragen we om telkens ook zelf een foto van het attest bij te houden

 

Het model medisch attest vinden jullie in het menu, onder Downloads of hier.  Gelieve dit af te drukken en door je arts te laten invullen en ondertekenen. 

Wie alles graag nog eens naleest in de woorden van de VBL, kan dit hier

 

Niet duidelijk of niet zeker? 

Contacteer onze secretaris Katrien op katrienkvd@hotmail.com of 0495 112175.

BINNENKORT

OVER ONZE CLUB

Basket in Ninove is een begrip, onze club bestaat sinds 1995 in de huidige vorm. Als club proberen we kinderen basket aan te leren en dit in competitie vorm wat automatisch inhoudt dat we echt focussen op onze jeugd. Met succes gezien verschillende van onze jeugdspelers het op hoger niveau ondertussen waarmaken.

Deze ingeslagen weg blijven we verder volgen, ons motto is : als je de juiste DRIVE bezit, kom basketten bij BBC CSS Outdoor Living Ninove !

DRIVE staat niet voor niets voor:

D
uurzaamheid: Gericht op het welzijn en de gezondheid van de spelers, met aandacht voor het ecologische aspect binnen een breed gedragen en financieel gezonde club.

Respect: Voor medespelers, tegenstanders, coaches, scheidsrechters, supporters, bestuur, ouders, vrijwilligers,… en voor de ter beschikking gestelde infrastructuur en het materiaal.

Inzet: Van iedereen, spelers en hun entourage, voor elke activiteit, sportief én extra-sportief, want zonder engagement van velen kan een club niet blijven bestaan.

Vereniging: Waar iedereen die onze waarden onderschrijft welkom is, waar diversiteit omarmd wordt, en waar alle sponsors, ouders, spelers, partners, … betrokken worden bij ons verhaal.

Eendracht: “One passion, one team, one club”: we spelen en werken samen als team én als club om ons doel te bereiken; jong en oud supportert voor elkaar.

 

Jan Benoot - Voorzitter BBC CSS Outdoor Living Ninove

© 2022, Website powered by Twizzit.com